Документи

Витяг з Єдиного Державного Реєстру юридичних осіб

  

 

Довідки податкової інспекції про взяття на облік та платника ПДВ

Довідка органу статистики про дозволені види діяльності

Ліцензія на проектування систем пожежогасіння

Витяг з протоколу загальних зборів

Сертифікат системи управління якістю

Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки

 

 

Свідоцтво про аттестацію геотехнічної лабораторії

Свідоцтво лабораторії обстеження та паспортизації будівель і споруд